Bc. Mário Majernik

Bakalářská práce

Linux dm-crypt šifrování disku v prostředí Windows

Linux dm-crypt disk encryption in Windows environment
Abstract:
This thesis deals with symetric block cipher encryption of disc image at sector level. Examines possibilities of using open source multiplatform encryption libraries in Windows enviroment. It also describes the algorithms by which the encryption can be implemented. Simple application shows that it is possible to implement disc image encryption using OpenSSL library in operating system Windows so that …více
Abstract:
Práca sa zaoberá symetrickým blokovým šifrovaním obrazu disku na úrovni sektorov. Skúma použitie multiplatformových kryptografických knižníc s voľne dostupným zdrojovým kódom v operačnom systéme Windows. Taktiež popisuje algoritmy, ktorými sa šifrovanie dá implementovať. Jednoduchá aplikácia ukazuje, že je možné pomocou knižnice OpenSSL implementovať šifrovanie obrazu disku v operačnom systéme Windows …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Milan Brož
  • Oponent: RNDr. Petr Švenda, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma