Bc. Jana NEDVĚDOVÁ

Diplomová práce

Pomocný pohon pro invalidní vozík

Auxiliary wheelchair drive unit
Anotace:
Diplomová práce obsahuje konstrukční návrh pomocného elektropohonu k invalidnímu vozíku. Návrh vychází z požadavků specifikovaných na základě průzkumu, kterého se účastnili paraplegici, kvadruplegici a ergoterapeuti. V rámci konstrukčního návrhu byl elektropohon rozdělen do několika konstrukčních celků, které byly postupně řešeny a vybrané celky byly ověřeny výpočtem.
Abstract:
The diploma thesis contains a design of an auxiliary wheelchair drive unit. The design is based on the requirements specified on the basis of a survey involving paraplegics, quadriplegics and occupational therapists. As part of the design, the wheelchair drive unit was divided into several smaller units, which were subsequently designed. Selected units were verified by calculations or FEA analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 5. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Čermák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEDVĚDOVÁ, Jana. Pomocný pohon pro invalidní vozík. Plzeň, 2021. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Konstruování strojů a technických zařízení / Konstruování zdravotnické a kooperativní techniky