Theses 

Konkurenceschopnost rodinného podniku – Bc. David Krchňák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. David Krchňák

Bakalářská práce

Konkurenceschopnost rodinného podniku

Competitiveness of family business

Anotace: Práce je zaměřena na marketingovou problematiku a konkurenceschopnost. Bakalářská práce je rozdělena do tří částí, část teoretickou, část praktickou a část návrhovou. V části teoretické jsou uvedeny poznatky k marketingovým činnostem a konkurenceschopnosti. V části praktické se provádí potřebné analýzy společnosti CAVALON, s.r.o., a její přímé konkurence. V závěrečné části jsou uvedeny návrhy ke zlepšení postavení firmy CAVALON, s.r.o., na trhu.

Abstract: This work is focused on issues of marketing and competitiveness. Bachelor thesis is dividend into three parts, theoretical part, practical part and part of suggestions. In the theoretical findings are related to marketing activities and competitiveness. In the practical part, the necessary analyse sof the company CAVALON, s.r.o., and it’s direct competitors are performed. The final part provides for the advancement of company CAVALON, s.r.o., market.

Klíčová slova: Konkurenceschopnost, marketingový mix, PEST analýza, SWOT analýzy, Porterův model konkurenčních sil, competitiveness, marketing mix, PEST analysis, SWOT analysis, Porter’s model of competitive forces

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 9. 2014
  • Vedoucí: Ing. Vojtěch Tamáš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Petr Šrutka

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 07:09, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz