Michel Kovac

Diplomová práce

Financial literacy among family business SMEs

Finanční gramotnost mezi malými a středními podniky
Anotace:
Cílem této práce je zjistit míru finanční gramotnosti manažerů malých a středních podniků působících ve Slovinsku. Závěrečné výsledky a analýza jsou založeny na přehledu odborné literatury, hodnocení osvědčených postupů a sestaveném průzkumu, s nímž byla testována úroveň finanční gramotnosti. Průzkum se skládá ze tří částí, z nichž první obsahuje obecné informace o respondentovi, druhý měří základní …více
Abstract:
The aim of this thesis is to determine the level of financial literacy among managers of family business SMEs operating in Slovenia. The final results and analysis are based on academic literature review, review of best practices and an assembled survey with which the level of financial literacy was tested. The survey comprises of three parts, with the first one collecting general information about …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2019
  • Vedoucí: Ladislav Tyll
  • Oponent: Jiří Hnilica

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/77279