Bc. Veronika VESELÁ

Diplomová práce

Zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace podle relevantní legislativy pro vybraný objekt \nl{}

The Elaboration of Security Documentation in Accordance with the Relevant Legislation for a Selected Object \nl{}
Anotace:
Tato práce je věnována zpracování bezpečnostní dokumentace podle příslušné legislativy ČR. Tato legislativa stanovuje principy tvorby bezpečnostní dokumentace. V teoretické části se věnuji všem aspektům, které se týkají tvorby bezpečnostní dokumentace a to např. ochrana a varování obyvatelstva, řízení rizik, analýza rizik. V praktické části jsem se zaměřila přímo na konkrétní společnost a porovnala …více
Abstract:
This thesis analyzes the security documentation in accordance with the relevant legislation of the Czech Republic. This legislation sets out the principles of security documentation. In the theoretical part I dedicate with all aspects relating to the documentation of security for example protection and public warning, risk management, risk analysis. In the practical part I focus directly on company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2012
Zveřejnit od: 14. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Hromada, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VESELÁ, Veronika. Zpracování návrhu bezpečnostní dokumentace podle relevantní legislativy pro vybraný objekt \nl{}. Zlín, 2012. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 14.5.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 5. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe