Mgr. Lucie Kalendová

Bakalářská práce

Mikrobiální infekce manifestující se v dutině ústní

Infections demonstrated in the oral cavity
Anotace:
Práce shrnuje dosavadní poznatky o virových, bakteriálních a mykotických infekcích manifestujících se v dutině ústní. Pozornost je věnována především klinickým projevům, diferenciální diagnostice a možnostem terapie. Infekce mohou být nebezpečné především pro imunosuprimované osoby, u kterých mohou způsobit vážné komplikace jejich zdravotního stavu. Nedávné studie naznačují, že onemocnění ústní dutiny …více
Abstract:
The thesis summarizes current knowledge about viral, bacterial and fungal infections demonstrated in the oral cavity. Attention is paid to clinical manifestations, differential diagnosis and therapy options. The infections could be dangerous especially to the immunosupressed persons which can cause serious complications to their health. Recent studies suggest that oral cavity diseases could even have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2010
  • Vedoucí: Ing. Veronika Holá, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta