Theses 

ChatBot s tématikou Centra zpracování přirozeného jazyka – Bc. Jiří Žák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Bc. Jiří Žák

Bakalářská práce

ChatBot s tématikou Centra zpracování přirozeného jazyka

ChatBot specialized in NLP Centre topics

Anotace: Výsledkem předkládané bakalářské práce, jež se věnuje problematice chatbotů, je ZPJbot, který má praktické využití v podobě informátora o Centru zpracování přirozeného jazyka. Do první části práce jsem zahrnul objasnění samotného pojmu chatbot, přehled a vývoj prvních vytvořených chatbotů a posléze jsem zde přiblížil podstatu jejich fungování. Dále, v souvislosti se specifiky psané internetové komunikace, která se promítají právě i do komunikace s chatbotem, v praktické části práce analyzuji a navrhuji možná řešení, jak se má chatbot s těmito charakteristickými rysy komunikace vypořádat. Následně uvádím některá rozšíření, jež mohou pomoci vytvořenému chatbotu ke zlepšení schopnosti odpovídat na dotazy uživatelů.

Abstract: The result presented in this thesis, which deals with the issue of Chatbots, is a ZPJbot that has practical use as an informant for the Center of Natural Language Processing. I included clarification of the term Chatbot in the first part of my work, and also explained the principle of its function. I additionally analyze and propose ways and possible solutions in the practical part how a chatbot, in connection with the specificity of written internet communication, should deal these with these characteristical ways of communiation. I afterwards present some extensions that can help to improve the ability of a created Chatbot to respond to user queries.

Klíčová slova: Doplnění diakritiky, ELIZA, Chatbot, Levenshteinova vzdálenost, PircBot, Rysy internetové komunikace

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Zuzana Nevěřilová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Adam Rambousek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 3. 2019 06:34, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz