Mgr. Michal Hájek

Rigorózní práce

Právo na zdraví: mezinárodní kontext a judikatura Ústavního soudu ČR

Right to Health: The International Context and The Case-Law of The Constitutional Court
Anotace:
Rigorózní práce s titulem Právo na zdraví: mezinárodní kontext a judikatura Ústavního soudu ČR si klade za cíl představit uvedené právo ve své komplexnosti a možná tak i částečně zaplnit určitou mezeru v rámci českého lidskoprávního diskursu na tomto poli. Za tímto účelem se pokouší vymezit místo práva na zdraví a jeho normativní obsah v rámci systému mezinárodních lidskoprávních instrumentů (relevantních …více
Abstract:
The doctoral thesis titled Right to Health: The International Context and The Case-Law of The Constitutional Court aims to introduce this right in its complexity and maybe even partially fill a gap in the Czech human rights discourse in this field. For this purpose it attempts to define the place of the right to health and its normative content within the framework of international human rights instruments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 9. 2016
  • Oponent: JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., doc. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta