Bc. Martin Moučka

Diplomová práce

Semi-automatic tools for image segmentation

Semi-automatic tools for image segmentation
Anotace:
Práce se zabývá nástroji pro semi-automatickou segmentaci obrazů. Popisuje některé známé semi-automatické segmentační metody. Praktická část zahrnuje vyvinutí aplikace pro rychlou semi-automatickou segmentaci velkého množství obrazů. Byly vybrány čtyři metody, které jsou detailně popsány a implementovány v aplikaci. Aplikace je jednoduše rozšiřitelná a umožňuje přidání dalších segmentačních technik …více
Abstract:
This thesis deals with tools for semi-automatic image segmentation. It describes some of the well known semi-automatic segmentation techniques. Practical part involves the development of an application for quick semi-automatic segmentation of a large number of images. We selected four semi-automatic methods, described them in detail and implemented them in the application. The application is easily …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Matula, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Martin Maška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Zpracování obrazu