Theses 

Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita. – Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Historické vědy (čtyřleté) / Historie - obecné dějiny

Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.

Disertační práce

Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita.

Fidelity for Fidelity? Czechoslovak-Yugoslav Political Relations 1929–1934: Wishes, Variances, Reality.

Anotace: Předkládaná dizertační práce se zabývá bilaterálními politickými vztahy mezi Československem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (od října 1929 Královstvím Jugoslávie) v letech 1929–1934, tedy v období tzv. královské diktatury v Jugoslávii. Práce vznikla na základě studia bohatého pramenného materiálu z českých a jugoslávských archivů a také české (československé), jugoslávské a zahraniční literatury a československého a jugoslávského dobového tisku. a také

Abstract: This doctoral thesis examines bilateral political relations between The Republic of Czechoslovakia and Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (since October 1929 Kingdom of Yugoslavia) from 1929 to 1934, i. e. during the era of royal dictatorship in Yugoslavia. The thesis was conducted on the basis of investigation of numerous source materials undertaken in Czech and Yugoslav archives as well as study of Czech, Yugoslav and foreign literature and Czechoslovak and Yugoslav interwar press.

Klíčová slova: Československo, Království Jugoslávie, Království SHS, bilaterální politické vztahy, diplomatické vztahy, královská diktatura Czechoslovakia, Kingdom of Yugoslavia, Kingdom SCS, bilateral political relations, diplomatic relations, royal dictatorship

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 3. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 3. 2019 17:10, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz