Theses 

Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita. – Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Jana Škerlová, Ph.D.

Doctoral thesis

Věrnost za věrnost? Československo-jugoslávské politické vztahy v letech 1929–1934: Přání, rozpory, realita.

Fidelity for Fidelity? Czechoslovak-Yugoslav Political Relations 1929–1934: Wishes, Variances, Reality.

Abstract: Předkládaná dizertační práce se zabývá bilaterálními politickými vztahy mezi Československem a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců (od října 1929 Královstvím Jugoslávie) v letech 1929–1934, tedy v období tzv. královské diktatury v Jugoslávii. Práce vznikla na základě studia bohatého pramenného materiálu z českých a jugoslávských archivů a také české (československé), jugoslávské a zahraniční literatury a československého a jugoslávského dobového tisku. a také

Abstract: This doctoral thesis examines bilateral political relations between The Republic of Czechoslovakia and Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes (since October 1929 Kingdom of Yugoslavia) from 1929 to 1934, i. e. during the era of royal dictatorship in Yugoslavia. The thesis was conducted on the basis of investigation of numerous source materials undertaken in Czech and Yugoslav archives as well as study of Czech, Yugoslav and foreign literature and Czechoslovak and Yugoslav interwar press.

Keywords: Československo, Království Jugoslávie, Království SHS, bilaterální politické vztahy, diplomatické vztahy, královská diktatura Czechoslovakia, Kingdom of Yugoslavia, Kingdom SCS, bilateral political relations, diplomatic relations, royal dictatorship

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 3. 2015
  • Supervisor: doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc.
  • Reader: doc. PhDr. Václav Štěpánek, Ph.D., PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 23/4/2019 08:22, Week 17 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz