Michael HANYK

Bachelor's thesis

Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití

Telephone-assisted cardiopulmonary resuscitation
Abstract:
Má bakalářská práce potvrzuje hypotézu, že telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace (TANR) má významný pozitivní vliv na primární přežití pacientů s neúrazovou náhlou zástavou oběhu (NZO). Jedná se o výzkumnou práci, v které používám statistická data ze Zdravotnického operačního střediska (ZOS) Ústí nad Labem z let 2014-2015. Pro konečné potvrzení mé hypotézy používám test chí-kvadrát nezávislosti …more
Abstract:
My bachelor thesis confirms the hypothesis that telephone-guided cardiopulmonary resuscitation (T-CPR) has a significant positive influence on a primary survival of the patients with non-accident sudden cardiac arrest. It is a research paper in which I use the statistical data from Emergency Medical Dispatch Center (EMDC) Usti nad Labem from 2014 - 2015. For the final confirmation of my hypothesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2016
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jana Chrásková

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HANYK, Michael. Vliv telefonicky asistované neodkladné resuscitace na přežití. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Faculty of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nurse

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.