Bc. Iveta SKOČKOVÁ

Diplomová práce

Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu

Evaluation of antimutagenic effects of the plant extracts using the Ames test
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na charakteristiku vybraných rostlinných extraktů, které jsou stále častěji používány jako léčivé látky proti oxidačnímu, mutagennímu popř. karcinogennímu poškození buněk. V teoretické části práce jsou popsány sloučeniny získávané z rostlin, které mohou mít účinky prospěšné pro zdraví např. polyfenoly, antokyany, karotenoidy nebo vitamíny. Dále jsou podrobněji prostudovány …více
Abstract:
Diploma thesis is focused on the characteristics of selected plant extracts which are more and more used as medicinal substances against oxidation, mutagenic, eventually carcinogenic cell damages. In the theoretic part, there are described compounds acquired from the plants, which might be beneficial to health, such as polyphenols, anthocyanosis, carotenoids and vitamins. Additionally, there were studied …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Rybková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SKOČKOVÁ, Iveta. Hodnocení antimutagenních účinků rostlinných extraktů pomocí Amesova testu. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biologie / Experimentální biologie

Práce na příbuzné téma