MUDr. Bc. Mária Kopecká

Diplomová práce

Reshaping the Myth and The Oxford Book of Modern Fairy Tales

Reshaping the Myth and The Oxford Book of Modern Fairy Tales
Anotace:
Tato práce se zabývá analýzou skupiny moderních pohádek ze sbírky pohádek The Oxford Book of Modern Fairy Tales editované Alison Lurie. Pohádky jsou zkoumány z pohledu mýtu a archetypu. Cílem práce je poukázat na tendenci moderních pohádek vykazovat změnu ve smyslu tradičních archetypních symbolů a mýtů podle libovůle autorů nebo jako odraz změn ve společnosti. Pohádky zahrnuté k hlubší analýze byly …více
Abstract:
This thesis deals with the analysis of a sub-selection of modern fairy tales from the collection of fairy tales called The Oxford Book of Modern Fairy Tales, edited by Alison Lurie. The fairy tales are looked upon from the perspective of myth criticism and archetypes. The aim of this thesis is to point to a tendency of modern fairy tales in showing variation in meanings of traditional archetypal symbols …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Filip Krajník, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy