Soňa ANDRLOVÁ

Bachelor's thesis

Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM

Optimization of working processes in case of CRM failure or if needed proposal of a new CRM structure
Abstract:
Bakalářská práce se zabývala vytvořením metodologického postupu práce ve firmě EPET, a. s., pokud dojde k výpadku systému CRM. Firma se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. V úvodní části práce jsou charakterizovány pojmy související se systémem CRM a pracovními postupy. V části obsahující nasbírané podklady a jejich analýzu je uveden postup nabídky v systému CRM, postup práce …more
Abstract:
The bachelor thesis focused with the creation of the methodological process work for EPET a.s. company. Procedure deal in case of power lost, depending on CRM system. The company sells electricity and natural gas end deliver straight to their final customers. The first part of my work describes the concepts related to the CRM system and workflows. There are also collected data for documents and their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 3. 2017

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Jiří Mejzr, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ANDRLOVÁ, Soňa. Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická