Alena Dudová

Bakalářská práce

A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear

A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear
Abstract:
Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru založeném na reálných informacích a datech. Jsou zde popsány veškeré elementy týkající se podnikatelského plánu a podnikání. Práce popisuje, jaké jsou předpoklady pro to, aby se člověk mohl stát podnikatelem, co je to podnik a podnikání, jsou zde specifikovány formy podnikání a v neposlední řadě je popsán účel podnikatelského plánu, jeho důležitost …více
Abstract:
The main goal of this thesis is to make a proper business plan which is based on a real information and data. All the elements concerning the topic of the business plan and the business in general are included. Thesis describes what makes someone an entrepreneur and how to become one, what business and entrepreneurship mean, all the forms of business activity are described and lastly there is determined …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Dudová, Alena. A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi