Theses 

A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear – Alena Dudová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Alena Dudová

Bakalářská práce

A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear

A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear

Abstract: Cílem bakalářské práce je zpracování podnikatelského záměru založeném na reálných informacích a datech. Jsou zde popsány veškeré elementy týkající se podnikatelského plánu a podnikání. Práce popisuje, jaké jsou předpoklady pro to, aby se člověk mohl stát podnikatelem, co je to podnik a podnikání, jsou zde specifikovány formy podnikání a v neposlední řadě je popsán účel podnikatelského plánu, jeho důležitost v podnikání a jeho podrobná struktura. Dále jsou veškeré teoretické informace přetransformovány do praxe, kdy veškeré informace, které byly poskytnuty společností, jsou použity k tomu, aby bylo možné zpracovat reálný podnikatelský záměr a jeho jednotlivé kroky, aby na závěr bylo možné tento záměr vyhodnotit a stanovit, zda je možné tento projekt uskutečnit.

Abstract: The main goal of this thesis is to make a proper business plan which is based on a real information and data. All the elements concerning the topic of the business plan and the business in general are included. Thesis describes what makes someone an entrepreneur and how to become one, what business and entrepreneurship mean, all the forms of business activity are described and lastly there is determined the role of a business plan, its importance in future development of a company and its structure is outlined in detail. Then all the information from the theoretical part was transformed into practice, when all the data which were provided by the company were used for a proper preparation of a business plan and its individual steps in order to evaluate this attempt and make a final decision if the project is possible or not.

Keywords: podnik, podnikání, podnikatel, právní formy, fyzická osoba, právnická osoba, marketing, finanční plán

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Šárka Papadaki, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=41989 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Dudová, Alena. A Business Plan for the Establishment of a Company Manufacturing Specialized Footwear. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 6. 2019 10:29, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz