Mgr. Bc. Jaromír Šimek

Diplomová práce

Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR

Institutional Aspects of Combating Money Laundering and Terrorist Financing in the Czech Republic
Anotace:
Práce pojednává o institucionální stránce boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. V teoretické části popisuje zejména zákonnou úpravu a orgány, které se na potírání legaliza-ce výnosů z trestné činnosti v České republice podílejí. V praktické části potom analyzuje proces vedoucí od oznámení podezřelého obchodu povinnou osobou, přes šetření tohoto oznámení ze strany Finančního analytického …více
Abstract:
This thesis dissertate about the institutional aspects of anti-money laundering. In theoretical part it describes applicable laws and authorities participating on fighting with legitimization of proceeds of crime in the Czech Republic. Practical part analyses the process from the suspicious transaction report by obliged entities, over investigation of reported transaction by Financial Intelligence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2016
Zveřejnit od: 18. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Šimek, Jaromír. Institucionální stránka boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v ČR. Zlín, 2016. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 18.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 18. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe