Mgr. Miroslav Kohut

Bakalářská práce

Gender Relations in the Narrative Organization of Four Short Stories by Thomas Hardy

Gender Relations in the Narrative Organization of Four Short Stories by Thomas Hardy
Anotace:
Tato práce se zabývá genderovými vztahy v krátkých povídkách Thomase Hardyho, jednoho z předních spisovatelů Viktoriánské doby. Hardyho romány jsou známé svým na svou dobu revolučním ztvárněním silných ženských postav a kritikou společenských konvencí. Na příkladu čtyř krátkých povídek je představen způsob uchopení tématu genderu z hlediska konstrukce narativní organizace a budování postav také v krátké …více
Abstract:
This thesis deals with gender relations in the short stories of Thomas Hardy, one of the most important writers of the Victorian period. Hardy’s novels are famous for the revolutionary depiction of strong women characters for his time and the criticism of social conventions. On the example of four short stories is the approach to the matters of gender in the author’s minor fiction introduced on the …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2011
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta