Ing. Radek Listopad

Bakalářská práce

Nefinanční ukazatele měření výkonnosti - konkrétní aplikace

Nonfinancial Performance Indicators - Specific Application
Anotace:
Tato práce se zabývá měřením výkonnosti podniků s akcentem na nefinanční ukazatele. Tuto problematiku v prvních dvou kapitolách nejdříve přibližuji teoreticky. Ve třetí až páté kapitole aplikuji získané poznatky na společnost Nakladatelství a knihkupectví Hněvín, s.r.o., kde díky nim zavádím systém Balanced Scorecard s využitím nefinančních ukazatelů, což je cílem mé práce. Tím firmě dopomáhám nejen …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with measuring the performance of firms with the emphasis on non-financial indicators. These issues are dealt with in theory in the first two chapters. In chapters three to five I apply these findings on the firm Nakladatelství a knihkupectví Hněvín, s.r.o., where I implement the Balanced Scorecard system with the utilization of non-financial indicators, which is also the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Petr Petera
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní