Mgr. Lenka Helemíková

Bakalářská práce

Partnerské vztahy a sexualita u osob s tělesným postižením

Partnership and sexuality of people with physical disability
Anotace:
Práce „Partnerské vztahy a sexualita u jedinců s tělesným postižením“ se zabývá otázkou partnerských vztahů, sexuality, sleduje vývoj, principy, příčinné souvislosti a to vše s ohledem na tělesné postižení jedince. První kapitola se zabývá přiblížením okruhu osob s tělesným postižením. Druhá kapitola věnuje pozornost otázkám vzniku, principům vývoje, zákonitostem partnerských vztahů a sexuality. Třetí …více
Abstract:
The study " Partner relationships and sexuality of physically handicapped persons" is concerned with questions of partner relationships, sexuality, it monitors progress, principles, causalities - all with view to physically handicapped persons. First chapter deals with an approaching of a group of physically handicapped persons. Second chapter gives attention to questions of beginning, principles of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 5. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta