Vít Mráz

Bakalářská práce

Analýza efektivity prohibice psychoaktivních drog a ekonomicko-sociální důsledky jejich legalizace

Analysis of effectiveness of the psychoactive drugs prohibition and economic and social consequences of legalization
Anotace:
V současné době se často mluví o legalizaci drog či o neefektivitě stávající prohibiční politiky. Cílem práce je zhodnotit ekonomicko-sociální dopady prohibice, porovnat je s pravděpodobnými ekonomicko-sociálními dopady legalizace a z tohoto srovnání poté vyhodnotit, která z těchto dvou politik je efektivnější. První část práce je úvodem do tematiky drogové politiky a drog obecně. Ve druhé části vyhodnocuji …více
Abstract:
Nowadays, there is lot of discussion about drug legalization or about the inefficiency of the current prohibitive policy. The aim of this thesis is to evaluate the economic and social impact of prohibition, compare them with the likely economic and social impact of legalization and then, from this comparison, evaluate which of these two policies is more efficient. The first part is an introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 10. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 2. 2014
  • Vedoucí: Jiří Štekláč
  • Oponent: Ondřej Doležal

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39829

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství