Bc. Radka Puščiznová

Diplomová práce

Genderové stereotypy při výběrovém procesu ve vybrané organizaci

Gender stereotypes in the selection process in a selected organization
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na problematiku genderových stereotypů ve výběrovém řízení na manažerské pozice. Cílem práce je odpovědět na hlavní výzkumnou otázku, která zní: „Jak genderové stereotypy ovlivňují výběr na manažerské pozice ve vybrané organizaci?“. Jako první se věnuji teoretickému vymezení konceptů genderových stereotypů, kde popisuji rozdíly mezi pojmem stereotyp, předsudek a postoj. …více
Abstract:
The aim of this master thesis is to find answer to main research question: “How gender stereotypes influence selective process of management level jobs in selected organization?” The basic theoretical concepts, which are also the theoretical basis for the research are introduced at the beginning of the thesis. The introduction chapter deals with concepts of attitude, stereotype and prejudice. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Jiří Winkler, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Alena Lubasová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje