Bc. Daniel Kuťák

Bakalářská práce

Aplikace dipólového elektromagnetického profilování při mapování zlomu elevace Kosíře

Application of Electromagnetic Induction Conductivity Meter to Mapping of the Kosíř Fault
Anotace:
Práce je zaměřena na aplikaci a použitelnost metody dipólového elektromagnetického profilování pro studium zlomu a skládá se ze dvou částí, teoretické a praktické. První část je zaměřena na geologii a stratigrafii oblasti výzkumu, princip fungování bezkontaktního měření vodivosti a na popis přístroje použitého v práci. Druhá část obsahuje informace o měření v terénu a zpracování naměřených hodnot v …více
Abstract:
This thesis focuses on the application and usability of the method of dipole electromagnetic profiling for the study of the fault and consists of two parts, theoretical and practical. The first part is focused on the geology and stratigraphy of the research area, theoretical principles of contactless conductivity measurement, and the instrument used in the thesis. The second part contains information …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Petr Špaček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta