Mgr. Barbara Neničková

Bakalářská práce

Analýza oběžníků Hnutí pro život ČR pomocí metody interpretačních repertoárů

Analysis of Pro-life movement s memos using interpretive repertoires
Anotace:
ANOTACE Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu internetových oběžníků Hnutí Pro život ČR pomocí metody interpretačních repertoárů. Základním cílem Hnutí je boj proti potratům, abortivní antikoncepci, euthanasii a předporodní eugenice. Hlavními zájmy Hnutí Pro život ČR jsou pak podpora tradiční rodiny založené na svazku ženy a muže v mezích křesťanského desatera a podpora života a rození dětí, navzdory …více
Abstract:
ABSTRACT This bachelor thesis focuses on the analysis of the Pro-life movement CZ internet circulars, using the method of interpretative reperotires. The basic aim of the movement is the struggle against abortion, abortive contraception, euthanasia and prenatal eugenics. The main interests of the Pro-life movement CZ are then the support of the traditional family based on the bond of marriage within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Kateřina Lišková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Dita Jahodová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociologie / Genderová studia

Práce na příbuzné téma