Bc. Michaela Horváthová

Master's thesis

Vplyv hospodárskej krízy na vybrané makroekonomické ukazovatele Slovenskej republiky

Impact of economic crisis on selected macroeconomic indicators ot the Slovak Republic
Abstract:
The master’s thesis deals with characteristics of an economic crisis, characteristics of fundamental macroeconomic indicators and impact of the economic crisis on Slovak economy and selected macroeconomic indicators. The aim of the master’s thesis is to analyze the impact of the worldwide economic crisis on the Slovak economy through selected macroeconomic indicators and economic causalities. The first …more
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá charakteristikou hospodárskej krízy, charakteristikou základných makroekonomických ukazovateľov, vplyvom hospodárskej krízy na slovenskú ekonomiku a vybrané makroekonomické ukazovatele. Cieľom diplomovej práce je pomocou vybraných makroekonomických ukazovateľov a ekonomických kauzalít analyzovať dopady svetovej hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenskej republiky. Prvá kapitola …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 6. 2014
  • Supervisor: Ing. Zuzana Brinčíková, PhD.
  • Reader: doc. Ing. Eugen Valach, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK