Eliška HALADOVÁ

Bachelor's thesis

Osobnost a místo kontroly u jedinců s Alzheimerovou chorobou

Personality and locus of control among patients with Alzheimer disease
Abstract:
Demence Alzheimerova typu (DAT) je neurodegenerativním onemocněním, které zasahuje nejen kognici ale také osobnost jedince. Tato práce si klade za cíl porovnat osobnostní charakteristiky dle teorie velké pětky (neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči zkušenosti, přívětivost, svědomitost) a místo kontroly mezi jedinci diagnostikovanými DAT (n=20) a jedinci bez diagnózy DAT či jiné demence (n=24) …more
Abstract:
Dementia of the Alzheimer type (DAT) is a neurodegenerative disease which affects not only cognition but also personality of the one who is suffering from it. The aim of this thesis is to assess and compare specific personality characteristics of big five theory (neuroticism, extraversio, openness to experience, agreeableness, conscientiousnness) and locus of control among individuals diagnosed with …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2019

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Zuzana Vaculčíková Sedláčková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HALADOVÁ, Eliška. Osobnost a místo kontroly u jedinců s Alzheimerovou chorobou. Olomouc, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta

Palacký University Olomouc

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 7j3vrb 7j3vrb/2
27/3/2019
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27/3/2019
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.