Bc. Erika Nečasová

Diplomová práce

Neinvazivní plicní přetlaková ventilace u pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek

Noninvasive positive airway pressure therapy in patients with sleep related breathing disorders
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou neinvazivní plicní přetlakové ventilace (NPAP) u pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek. Výzkumné šetření proběhlo formou kvalitativního výzkumu. Byl zjišťován rozdíl mezi kvalitou života pacientů s poruchami dýchání vázanými na spánek před a po šesti měsících NPAP terapie. Práce také zkoumá, jaké faktory hrají roli při rozhodování pacientů s poruchami …více
Abstract:
This thesis follow up with noninvasive positive airway pressure (NPAP) therapy in patients with sleep related breathing disorders (SRBD). The survey was done by qualitative research. It was investigated difference between the quality of life for patients with sleep related breathing disorders before and after six months of therapy NPAP. The thesis also examines which factors play a role in make SRBD …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Alena Pospíšilová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Vladimíra Pekaříková, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta