Bc. Lýdia Grešáková

Diplomová práce

Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy, plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne.

When design meets resident: Urban rhythms, planning of a public space and the elders in Brno.
Abstract:
In their everyday travels in the city, its inhabitants constantly adapt to certain institutionally and materially maintained settings of a public space. It often determines their paths so as the timing and tempo of their motions. Thus, not only while walking people tend to choose certain ways in accord with it; they slow down or speed up in certain segments of a walkway, somewhere feel comfortable …více
Abstract:
Počas každodenného pohybovania sa v meste sa jeho obyvatelia neustále prispôsobujú inštitucionálne a materiálne podmieneným ´nastaveniam´ verejného priestoru. Tie často predurčujú dráhu či samotné načasovanie pohybu a tempa jeho užívateľov. Nielen počas chôdze sa ľuďom preto stáva, že na ich základe volia určité cesty, v istých úsekoch spomaľujú alebo zrýchľujú, niekde je im príjemne a naopak. Táto …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Sociologie / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.