Bc. Lýdia Grešáková

Master's thesis

Keď sa dizajn stretáva s obyvateľom: Mestské rytmy, plánovanie verejného priestoru a seniori v Brne.

When design meets resident: Urban rhythms, planning of a public space and the elders in Brno.
Abstract:
In their everyday travels in the city, its inhabitants constantly adapt to certain institutionally and materially maintained settings of a public space. It often determines their paths so as the timing and tempo of their motions. Thus, not only while walking people tend to choose certain ways in accord with it; they slow down or speed up in certain segments of a walkway, somewhere feel comfortable …more
Abstract:
Počas každodenného pohybovania sa v meste sa jeho obyvatelia neustále prispôsobujú inštitucionálne a materiálne podmieneným ´nastaveniam´ verejného priestoru. Tie často predurčujú dráhu či samotné načasovanie pohybu a tempa jeho užívateľov. Nielen počas chôdze sa ľuďom preto stáva, že na ich základe volia určité cesty, v istých úsekoch spomaľujú alebo zrýchľujú, niekde je im príjemne a naopak. Táto …more
 
 
Language used: Slovak
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 5. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2016
  • Supervisor: Mgr. Lucie Galčanová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Slavomíra Ferenčuhová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Sociology / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.