Bc. BcA. Adam Gold

Master's thesis

Genius loci v současných českých dramatických textech

Genius loci in the Czech contemporary dramatic texts
Anotácia:
Diplomová práce Genius loci v současných českých dramatických textech se zabývá specifickou tvůrčí tendencí, objevující se v posledních několika letech v české dramatické tvorbě. Zkoumá divadelní hry a dramatizace, které se podstatným způsobem vztahují k určitým reálným místům nebo jejich výjimečným rysům a vznikají převážně s intencí následného inscenačního provedení v prostoru divadla kamenného typu …viac
Abstract:
The thesis Genius loci in contemporary Czech dramatic texts deals with specific creative tendencies appearing in contemporary Czech drama. The paper explores drama and dramatizations, which are substantially related to certain real locations or their exceptional aspects and originated with an intention to staging performance in a particular theater space. The thesis presents a concrete specific reality …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2016
  • Vedúci: prof. Mgr. Petr Oslzlý
  • Oponent: doc. MgA. David Drozd, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Divadelní fakulta
https://is.jamu.cz/th/w3vrq/