Jakub ZEISEK

Bachelor's thesis

Regulace otáček asynchronního motoru

Speed control of an asynchronous motor
Abstract:
Bakalářská práce je zaměřena na pohony s asynchronním motorem s kotvou na krátko. V práci jsou popsány jednotlivé části motoru, způsoby rozběhu a vybrané typy řízení pohonu a měnič. Vybrané typy řízení jsou popsány a realizovány v prostředí MATLAB/Simulink. Jednotlivé algoritmy řízení porovnány na simulačním modelu pohonu řadou simulací přechodových dějů.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the asynchronous machine with squirrel cage. The thesis describes parts of the motor, variations of the motor start-up, selected control techniques of the drive and converter. Selected control techniques are described and implemented in MATLAB/Simulink. Control algorithms are compared on the simulation model by the simulation of transient states.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 6. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Ing. Martin Votava

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

ZEISEK, Jakub. Regulace otáček asynchronního motoru. Plzeň, 2017. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Faculty of Electrical Engineering

Bachelor programme / field:
Electrical Engineering and Informatics / Electrical and Power Engineering