Bc. Ivo Fukala

Diplomová práce

FnrP regulon bakterie Paracoccus denitrificans a jeho odezva na oxidační stres

The fnrP regulon of the bacterium Paracoccus denitrificans and its response to oxidative stress
Anotace:
Práce se zabývá vlivem transkripčního regulátoru FnrP na geny energetického metabolismu bakterie Paracoccus denitrificans. Studované geny byly vybrány na základě bioinformatické kontroly na přítomnost Fnr boxu. Výzkum proběhl především na úrovni transkripce pomocí RT-qPCR. Srovnáván byl divoký kmen a mutantní kmen s delecí FnrP, a to za normálních podmínek a prostředí oxidativního stresu, který by …více
Abstract:
The thesis is focused on the impact of the FnrP transcription regulator on energy metabolism-related genes of the Paracoccus denitrificans bacterium. The studied genes were chosen based on bioinformatic confirmation of presence of the Fnr-box. The research was performed mostly at the level of transcription using RT-qPCR. The wild-type strain was compared to FnrP-deficient mutant strain in normal conditions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. RNDr. Igor Kučera, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.