Bc. Adéla Rajmonová

Diplomová práce

Motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku

Employees motivation and its influence on the increased productivity of a company
Anotace:
Tato diplomová práce na téma motivace zaměstnanců a její vliv na zvyšování výkonnosti podniku se zabývá otázkou, jakými prostředky oslovený podnik motivuje a odměňuje své zaměstnance. V teoretické části jsou pomocí odborné literatury hlouběji objasněny pojmy pracovní motivace, motivační teorie a proces odměňování. V navazující aplikační části se zjišťují pomocí dotazníkového šetření motivační a odměňovací …více
Abstract:
This diploma thesis on the topic of employee motivation and its influence on increasing the performance of the company deals with the question by what means the addressed company motivates and rewards its employees. In the theoretical part the concepts of work motivation, motivational theory and the process of remuneration are explained with the help of professional literature in more detail. In the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 7. 2020
  • Vedoucí: Ing. Juraj Eisel, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc., Ing. Lenka Farkačová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance