Bc. Adriana Danihelová

Bakalářská práce

Mesenchymální stromální buňky v kultivaci kmenových buněk

Mesenchymal stromal cells in cultivation of stem cells
Abstract:
Mesenchymal stem/stromal cells have the ability of self-renewing, large differentiation potential and especially support function in a human body. They are also known because of their ability to recover damaged cells and create new cells of various tissue types in the human body. This is the reason of their using in cell therapy and regenerative medicine. In addition to their positive impact on the …více
Abstract:
Mesenchymální kmenové/stromální buňky mají schopnost sebeobnovy, široký diferenciační potenciál a v lidském těle plní zejména podpůrnou funkci. Také jsou známy svou schopností obnovit poškozené a tvořit nové buňky různých typů tkání v lidském organizmu, proto se často využívají v buněčné terapii a regenerativní medicíně. Kromě jejich pozitivního vlivu na lidský organizmus, je důležitý i celkový zdravotní …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Markéta Hanáčková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta