Bc. Martin Uhrin

Master's thesis

Nezamýšlené důsledky spotřebního chování lidí - rozbor konkrétní marketingové kampaně

Unintended effects of the people consumers behaviour - analyse some concrete marketing campaning
Abstract:
Hlavním cílem práce je blíže specifikovat nezamýšlené důsledky spotřebního chování. Jsou definovány pojmy spotřeba a spotřební chování. Dále jsou v práci popsány faktory, které ovlivňují spotřebitele při rozhodovacím a nákupním procesu, na který navazuje samotná spotřeba produktů. V praktické části je analyzována konkrétní marketingová kampaň společnosti HTC Corporation. Na tento rozbor navazuje definice …more
Abstract:
The main objective is to specify the unintended consequences of consumer behavior. The terms consumption and consumer behavior are defined. Furthermore, this work describes the factors that influence the decision-making and consumer buying process , which builds itself on the consumption of products. There is analyzed by a specific marketing campaign of HTC Corporation in the practical part. In this …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2012
  • Supervisor: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Reader: doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní