Ing. Hana Štěpánková, DiS.

Diplomová práce

Metodika hodnocení kvality subdodávek, úrovně dodavatelů a budování partnerských vztahů s dodavateli ve firmě Univers Tech s.r.o.

Methodology of Quality Evaluation of Subdelivery Providers Level and Relationship Building with Providers in the Company Univers Tech s.r.o
Anotace:
Hlavním tématem této diplomové práce je upozornění na významnost kvality subdodávek a služeb. Pro každý podnik je nezbytností odebírat kvalitní dodávky od prověřených dodavatelů. Tyto dodavatele je nutno nejdříve vyhledat např. na základě průzkumu trhu a následně je podrobit důkladnému hodnocení dle připravené metodiky. Součástí budování kvalitních dodavatelsko-odběratelských vztahů je vzájemná důvěra …více
Abstract:
The main theme of this thesis is the notification on the significance of the quality of subcontracts and services. For each company is necessity high-quality supplies from certified suppliers. These suppliers must be search at first for example by market research and then undergo them to assessment for the prepared methodology. Part of building quality supplies relationships is mutual confidence and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Radim Flegl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Karel Vlásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní