Ing. Adam Adday

Diplomová práce

Management inovací

Innovation management
Anotace:
Předmětem této diplomové práce je aplikace poznatků a nástrojů z teorie řízení inovací na vybraném podniku, operujícího na trhu s náhradními díly na zemědělskou techniku. Teoretická část představuje ucelený pohled na teorii inovací a obsahuje rešerši literatury z odvětví tvorby webových stránek a e-commerce webů. Jejím cílem je poukázat na potřebu inovací v online prostředí pro všechny typy organizací …více
Abstract:
The object of the thesis is the application of theoretical findings and tools from innovation management on the selected company operating in the field of spare parts for agricultural machinery. The theoretical part introduces comprehensive view on the theory of innovations and then offers literature review from the topic of the webdesign and e-commerce webdesign as well. The aim of the theoretical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Hana Demelová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta