Ing. Adam Adday

Master's thesis

Management inovací

Innovation management
Abstract:
Předmětem této diplomové práce je aplikace poznatků a nástrojů z teorie řízení inovací na vybraném podniku, operujícího na trhu s náhradními díly na zemědělskou techniku. Teoretická část představuje ucelený pohled na teorii inovací a obsahuje rešerši literatury z odvětví tvorby webových stránek a e-commerce webů. Jejím cílem je poukázat na potřebu inovací v online prostředí pro všechny typy organizací …more
Abstract:
The object of the thesis is the application of theoretical findings and tools from innovation management on the selected company operating in the field of spare parts for agricultural machinery. The theoretical part introduces comprehensive view on the theory of innovations and then offers literature review from the topic of the webdesign and e-commerce webdesign as well. The aim of the theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Hana Demelová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta