Theses 

Kvalitativní šetření úrovně organizační kultury vybraného obchodního podniku – Bc. Iveta Mazancová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Iveta Mazancová

Bakalářská práce

Kvalitativní šetření úrovně organizační kultury vybraného obchodního podniku

Qualitative investigation level of organizational culture of the chosen business enterprise

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá problematikou organizační kultury. Hlavním cílem je analýza a srovnání úrovně organizační kultury a jejich subkultur v rámci vybraného obchodního podniku. Jedním z dílčích cílů práce je shromáždění relevantních teoretických poznatků. Dalším dílčím cílem je sběr informací prostřednictvím kvalitativního výzkumu a následné srovnání v rámci jednotlivých subkultur. Posledním cílem je návrh na zlepšení případných nedostatků organizační kultury.

Abstract: This Bachelor thesis is focused on the issue of the organizational culture. The main target is to analyze and compare the level of the organizational culture and its subcultures in the example of the certain business enterprise. The first sub-object is to summarize the relevant theoretical knowledge. The next sub-object is to get information through the qualitative research and the subsequent comparison within each subculture. The last sub-object is to make a proposal to improve potential deficiencies of the organizational culture.

Klíčová slova: Organizační kultura, systém managementu, typologie organizační kultury, kvalitativní výzkum, organizational culture, system of management, types of organizational culture, qualitative research

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: prof. Ing. Ivan Vágner, CSc.
  • Oponent: Ing. Antonie Husseinová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 19:10, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz