Iveta SLAVÍKOVÁ

Diplomová práce

Výzkum uplatnění matek s dětmi na trhu práce - případové studie

Research in Assertion of Mothers With Young Children at the Labour Market - Case Studies
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémem nezaměstnanosti, konkrétně matek s nezletilými dětmi. Jejich preferencemi a motivací uplatnit se na trhu práce. Zkoumá podmínky, možnosti a různé přístupy žen při výběru vhodného pracovního místa. Zaměřuje se na rozbor možných příčin nezaměstnanosti žen, právě v souvislosti s jejich rolí matky. Pomocí případových studií mapuje chování konkrétních žen při hledání …více
Abstract:
This diploma thesis deals with the problem of unemployment, namely unemployment of mothers with minor children, their preferences and motivation to assert themselves at the labour market. It studies conditions, opportunities and different attitudes of women when choosing a convenient job. It specializes in analysis of possible causes of women?s unemployment in connection with their role of mothers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 11. 2012
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Pavel Doulík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLAVÍKOVÁ, Iveta. Výzkum uplatnění matek s dětmi na trhu práce - případové studie. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta