David Hájek

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o pacienta po transplantaci srdce s mechanickou srdeční podporou

Nursing Care of Patients after Heart Transplantation with Mechanical Heart Support
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je ošetřovatelská péče u pacienta po transplantaci srdce s mechanickou srdeční podporou. V teoretické části je popisována historie transplantací srdce a základní pojmy s tímto výkonem spojené. Dále jsou popisovány mechanické srdeční podpory, které lze v rámci transplantace a následné péče o pacienta použít. Je zde popisována i předoperační příprava pacienta, průběh odběru …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is nursing care of patients after heart transplantation with mechanical heart support. In theoretical part the history of heart transplantations and basic terms are described. Also the mechanical heart support, preoperative preparation, abscission of the organ from dead patient and the transplantation is described. The conclusion of the theoretical part focuses on …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Radka Hubalová
  • Oponent: doc. PhDr. Jitka Němcová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická