Lenka MALIŠOVÁ

Bachelor's thesis

Pohybová aktivita dětí školního věku

Physical Activity of Schoolage Children
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá pohybovou aktivitou dětí školního věku. Sledovány jsou ukazatele pohybové aktivity žáku 5. a 6. tříd základní školy. Výzkumy poukazují na nedostatečnou pohybovou aktivitu dětí školního věku. Nedostatek pohybové aktivity nevede u dětí k podpoře zdraví a lepší tělesné zdatnosti. Proto je monitorování pohybové aktivity u této skupiny stále častějším jevem. Umožňuje nám ocenit …viac
Abstract:
The Bachelor thesis deals with physical activity of children of school age. There are monitored students of the 5th and 6th grades of elementary school. Research indicates a lack of physical activity with school children. Lack of physical activity does not support children´s health and physical fitness. Therefore monitoring of physical activity in this specific group is becoming more and more frequent …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: PaedDr. Hana Klimtová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MALIŠOVÁ, Lenka. Pohybová aktivita dětí školního věku. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta