Theses 

Návrh nového systému spolupráce se studenty SŠ – Michaela Rymelová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika podniku

Michaela Rymelová

Diplomová práce

Návrh nového systému spolupráce se studenty SŠ

The Concept of New System for Cooperation with Students at Secondary School

Anotace: Tématem diplomové práce je návrh nového systému spolupráce se studenty středních škol ve společnosti zabývající se dopravou. Cílem této práce je navrhnout motivační program pro studenty středních odborných škol a nastavit stipendijní program tak, aby je motivoval ke studiu podporovaných oborů na středních školách. První část se zabývá popisem společnosti, pro kterou je motivační program tvořen. V druhé části jsou nastíněny teoretické poznatky, ze kterých se v diplomové práci vychází. Ve třetí části jsou hodnoceny výsledky dotazníkového průzkumu a je navrhnuta struktura motivačního programu. Ve čtvrté poslední části je pak tento motivační program ekonomicky zhodnocen a jednotlivé varianty je možné porovnávat mezi sebou z hlediska peněžních výdajů.

Abstract: The theme of the dissertation is to design a new system of cooperation with students at secondary school for a company engaged in transportation. The purpose of this disertation is to propose a motivation program for students at secondary technical school and set up a scholarship program in a way which would motivate them to study the sponsored technical specialisation at secondary shool. First part describes the company which the motivation program is designed for. The second part outlines the theoretical knowledge which the disertation was based on. In the third part results from questionary research are evaluated and the structure of the motivation program is proposed. In the fourth and last part this motivation program is economically evaluated so the individual variants can be compared with each other in terms of financial expenses.

Keywords: Motivace, motivační program, benefit, návrh motivačního programu, stipendijní program, spolupráce se studenty, dotazník, Abraham Maslow., Motivation, motivation program, concept of motivation program, scholarship program, cooperation with students, questionnaire

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Igor Nytra
  • Oponent: Tadeáš Gwóźdź

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 06:49, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz