Mgr. Petr KADLEC

Disertační práce

Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století

The developement of the secondary education and forming intelligentsia in north Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century
Anotace:
Dizertační práce se zabývá vývojem středního školství a jeho místem v procesu formování inteligence na území severní Moravy a Slezska ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Východiskem autora je premisa, že právě střední školy tohoto období lze považovat za skutečné producenty převážné části sociální skupiny inteligence. V práci jsou načrtnuty základní aspekty a trendy rozvoje středního školství …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with the development of secondary schools and their place in the process of forming intelligentsia in the territory of the Northern Moravia and Silesia in the second half of the 19th and at the beginning of the 20th century. The starting point of the author is a premise that secondary schools of this period are able to be considered as real producers of the best part of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2012
Zveřejnit od: 31. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2012

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADLEC, Petr. Vývoj středního školství a formování inteligence na severní Moravě a ve Slezsku ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století. Ostrava, 2012. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 31.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 3. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta