Bc. Ondřej Kounovský

Diplomová práce

Marketingová komunikace vysokých škol s ekonomickým zaměřením v ČR

Marketing communication university of economy in Czech republic
Anotace:
Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá komparativní analýzou vybraných vysokých škol s ekonomickým zaměřením. První část diplomové práce řeší úvod do marketingové teorie a především pak prostředí vysokých škol, ve kterém se nacházejí. Dále pak se v této části můžeme setkat s jednotlivými pojmy marketingové komunikace, jako jsou e-marketing, sociální marketing, word of mouth marketing, mobilní marketing …více
Abstract:
Abstract This thesis focuses on a comparative analysis of selected economic universities in the Czech Republic. The first part presents introduction to marketing theory with special attention paid to university environment. Further in this part, individual marketing terms are described such as e-marketing, social marketing, word-of-mouth marketing, mobile marketing, event marketing and other new forms …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Vilém Kunz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Miroslav Jurásek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní