Bc. Lucie Horňáková

Master's thesis

Protektivní a rizikové faktory resilience na střední škole

Protective and Risk Factors of Resilience in a Secondary School
Abstract:
Diplomová práce má teoreticko-empirický charakter a zaměřuje se na protektivní a rizikové faktory resilience u žáků na střední škole. Cílem práce je zjistit, které sociálně-ekologické faktory ovlivňují resilienci žáků středních škol a jaké oblasti školního života jsou pro jejich spokojenost ve škole podporující a rizikové. Teoretická část se věnuje samotnému vymezení pojmu resilience, resilienci v …more
Abstract:
The diploma thesis has a theoretical-empirical character and is focused on the protective and risk resilience factors of secondary school students. The main goal of the thesis is to find out, which social-ecological factors influence resilience of the students in secondary school and which areas of school life are supportive and risky for their satisfaction in the school. The theoretical part deals …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Jakub Hladík, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Horňáková, Lucie. Protektivní a rizikové faktory resilience na střední škole. Zlín, 2019. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe