Bc. Tereza Hujerová

Diplomová práce

Medicínský turismus a možnosti jeho rozvoje v České republice

Medical tourism and its possible development in the Czech republic
Anotace:
Cílem práce je analyzovat situaci a konkurenční výhody medicínského cestovního ruchu v České republice. Vedlejším cílem je na základě provedené SWOT analýzy, navrhnout plán podpory, který by vedl k rozvoji tohoto segmentu cestovního ruchu. V první části práce vymezuji pojem zdravotně orientovaný cestovní ruch, který následně rozděluji na lázeňský cestovní ruch, wellness cestovní ruch a medicínský cestovní …více
Abstract:
The objective of this thesis is to analyse current situation and competitive advantages of medical tourism in Czech Republic. According to a SWOT analysis there is a secondary objective which is to design a plan of support. Outcome of this plan is a development of medical tourism. In the first part of the thesis there is a definition of health-oriented tourism which was divided into spa tourism, wellness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze