Mgr. Zuzana Flemmichová

Master's thesis

Tématický atlas Kanady a USA

Thematic atlas of Canada and USA
Anotácia:
Diplomová práce Tematický atlas USA a Kanady je určena pro výuku regionální geografie Anglosaské Ameriky, ale i pro zájemce o danou problematiku. Skládá se ze dvou částí. Praktickou část tvoří samostatně svázaný tematický atlas a CD s použitými daty. Mapy v tematickém atlasu vznikly s podporou geografických informačních systémů s využitím programu ArcView 9.2 od firmy ESRI na podkladě aktuálních dat …viac
Abstract:
The diploma thesis Thematic atlas of USA and Canada is intended for teaching the regional geography of Anglo-Saxon America, and also for those interested in a given issue. The diploma thesis consists of two parts. Separately bound thematic atlas and CD with data used form the practical part of the diploma thesis. The maps in thematic atlas were created with the assistance of geographical information …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta