Martin Jeřábek

Bachelor's thesis

Reforma československého hospodářství konce 60. let 20. století

The economic reforms in Czechoslovakia and GDR during the sixties of 20th century
Abstract:
Tématem této práce jsou hospodářské reformy v Československu a NDR v 60. letech 20. století. V první části se zaměřuji na vývoj hospodářství v Československu. Po závažných problémech s plánováním přišla potřeba provést zásadní reformy systému. Vyloženy jsou zde základní reformní kroky a zároveň postoje politického vedení k jejich zavádění. Pozornost věnuji také konečné fázi reformního procesu v roce …more
Abstract:
The theme of this thesis is economic reforms in Czechoslovakia and German Democratic Republic (GDR) during the sixties of 20th century. In the first part I focus on the progress of economy in Czechoslovakia. After major problems with planning came the need to implement fundamental reforms of the system. The primary reform steps and also the attitudes of the political leading to implement the steps …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2011
  • Supervisor: Ivan Jakubec
  • Reader: Aleš Skřivan

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/28185